ကုိယ္စားလွယ္ အေကာင့္ဖြင့္ျပီးသားလား ?

21-Jan-2018 မွစကာ Agent Commission ကုိ 5% မွ 4% သုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားပါသည္။

လက္မွတ္ အေရာင္းခြဲမ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္း

အလုပ္လုပ္ရင္း အားလပ္ခ်ိန္မွာ အပိုေငြရွာလိုပါသလား? အိမ္မွာေနရင္း သက္သက္သာသာနဲ႔ ေငြရွာလိုသူေတြအတြက္ ေငြတစ္သိန္းေလာက္န႔ဲ အေသးစားလုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္လုပ္ကိုင္ဖို႔ Star Ticket နဲ႔ ပူးေပါင္းလိုက္ပါ။ Star Ticket ရဲ႕ Bus Ticketing System နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး Tablet, Mobile ဖုန္းမ်ားျဖင့္ အေဝးေျပးကားလက္မွတ္မ်ားကို ေရာင္းခ်၊ ၀ယ္ယူကာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရယူႏိုင္ပါတယ္။ ကားဂိတ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္မွ ကားလက္မွတ္ေတြကို ေရာင္းခ်၊ ၀ယ္ယူနိုင္ပါတယ္။ အေဝးေျပးကားလက္မွတ္မ်ားကိုေရာင္းခ်၊ ၀ယ္ယူဖို ့အတြက္ mobile application ေလးတစ္ခုေပးပါတယ္။ Apple Device မ်ားျဖစ္ပါက Browser ျဖင့္ေရာင္းခ်ႏုိင္ပါသည္။ ပိုက္ဆံကုိ AYA Bank မွာသြားသြင္းရမွာျဖစ္ပါသည္။ Mobile application ႏွင့္ Website တြင္ကားလက္မွတ္ျဖတ္ရန္ ေပးသြင္းေငြလက္က်န္ ရွိရင္ ေရာင္းခ်၊ ၀ယ္ယူလို့ရပါတယ္ ဖုန္းဆက္စရာမလို သေလာက္ျဖစ္လို ့လ်င္ျမန္စြာ ၀ယ္ယူနိုင္ပါသည္။ 4% Agent Fees ရမည္ျဖစ္ပါသည္ !! :) ယခုထည့္ထားတဲ့ တသိန္းထဲမွ ကားလက္မွတ္ဖိုးေတြ ကိုျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္ကဲ႔သုိ႕ျဖစ္ပါသည္။ ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ဆိုရင္ ၉,၆၀၀ က်ပ္နဲ့ ရလို ့ တခါထဲ 4% ကိုေပးျပီးသားပါ။ လိုအပ္မွ ထပ္ထည့္နိုင္ပါတယ္။ လက္မွတ္ အေရာင္း Agent ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။ MLM လံုး၀မဟုတ္ပါ။ ခရီးခဏခဏ သြားသူမ်ား၊ ခရီးသြားမိတ္ေဆြ ရွိသူမ်ား အတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ပါတယ္။

ေရာင္းခ်ႏုိင္သည့္ ကားလုိင္းမ်ား

Star Ticket Myanmar Agent Mobile Application (Android App) ႏွင့္ Website မွ ေအာက္ပါကားလုိင္းမ်ား အပါအ၀င္ ကားလုိင္းေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္မွ ေျပးဆြဲေနေသာ ခရီးစဥ္မ်ားကုိ ၀ယ္ယူ၊ ေရာင္းခ်နုိင္ပါသည္။

 • Elite Express
 • Moe Kaung Kin
 • JJ Express
 • Shwe Mandalar
 • Myat Mandalar Tun
 • Lumbini
 • Bagan Prince
 • Shwe Sin SetKyar
 • Khine Mandalay
 • Shwe Mandalay
 • Famous Express
 • Myo Set Thit
 • High Class
 • Shwe Man Thu
 • Academy
 • Ye Aung Lan
 • Say Ta Man
 • Shwe Pyi Thit
 • Doe Nyi Naung
 • Arkartha
 • Asia Express
 • GI Group
 • အျခားကားလုိင္းမ်ား

Star Ticket ႏွင့္ပူးေပါင္းျပီး လက္မွတ္ေရာင္းခ်ျခင္း

AYA Bank တြင္ေငြေပးသြင္းျခင္း


AYA Bank တြင္ Star Ticket သုိ႔ေငြေပးသြင္းရန္ အတြက္ Star Ticket မွ
 • Agent ID ႏွင့္
 • InvoiceNo ကုိအရင္ေပးပါသည္။

AYA Bank တြင္ Star Ticket ႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး လက္မွတ္ေရာင္းရန္အတြက္ Agent ID ႏွင့္ InvoiceNo ကုိေျပာကာ ေငြတစ္သိန္း ကုိ Star Ticket သုိ႔ ေပးသြင္းရပါမည္။

ေပးသြင္းသည့္ ေငြတစ္သိန္းသည္ Deposit အေနျဖင့္ အေသသေဘာမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္ ကဲ့သုိ႔ Prepaid (ၾကိဳတင္ေငြ) ျဖစ္ပါသည္။ လက္မွတ္၀ယ္ယူေရာင္းခ်သည့္အခါ ၾကိဳတင္ေပးသြင္းေငြထဲမွ 4% နုတ္ျပီး ေငြကုိျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ မေရာင္းခ်ျဖစ္ေတာ့သျဖင့္ ေငြျပန္ထုတ္မည္ဆုိပါက ၃လျပည့္ပါက က်န္ရွိေနသည့္ လက္က်န္ေငြကုိ ျပန္ထုတ္ေပးပါသည္။

ကုိယ္စားလွယ္ အေကာင့္ဖြင့္ျခင္း


ေငြေပးသြင္းျပီးပါက Star Ticket မွ ကုိယ္စားလွယ္ အေကာင့္ကုိ ဖြင့္ေပးျပီး Star Ticket ျဖင့္လက္မွတ္ ၀ယ္ယူေရာင္းခ် ႏုိင္သည့္ UserName ႏွင့္ Password ကုိေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
 • Star Ticket Agent Application ကုိ Google Play Store တြင္ Download ျပီး Star Ticket မွေပးသည့္ UserName ႏွင့္ Password ျဖင့္ Login ၀င္ကာ ကားလတ္မွတ္မ်ားကုိ ၀ယ္ယူေရာင္းခ်နုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
 • Apple iDevices မ်ားအတြက္ (Application ထုတ္ထားျခင္းမရွိေသးပါ) Browser ျဖင့္ agent.starticketmyanmar.com တြင္ Login ၀င္ကာ ၀ယ္ယူ ေရာင္းခ်ႏိုင္ပါသည္။
 • ဗီနုိင္း (ပိုစတာ) ကုိပါေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ၾကိဳတင္ေငြထပ္ျဖည့္ျခင္း


လက္မွတ္ ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ေနစဥ္ လက္က်န္ေငြမေလာက္ (သုိ႔မဟုတ္) ၾကိဳတင္ေငြထပ္ျဖည့္ မည္ဆုိပါက
* ေငြထပ္ျဖည့္မည့္ ပမာဏကုိ 50,000 ၊ 100,000 ၊ 200,000 စသည္ျဖင့္ စိတ္ၾကိဳက္လုိသေလာက္ ထပ္ျဖည့္နုိင္ပါသည္။
1. AYA Mobile ျဖင့္ Bill Payment မွတဆင့္
 • Corporate (Corp) တြင္ (Star Ticket) Ignite Technology Group ကုိေရြးပါ
 • Agent ID ႏွင့္ InvoiceNo ေနရာတြင္ Star Ticket မွေပးထားသည့္ Agent ID ႏွင့္ InvoiceNo ကုိ ျဖည့္ကာ ေငြျဖည့္ႏိုင္ပါသည္။

2. AYA Bank တြင္ေငြထပ္သြင္း ျခင္း
 • AYA Bank တြင္ေငြထပ္ျဖည့္သြင္းမည္ဆုိပါက Star Ticket မွေပးထားသည့္ AgentID ႏွင့္ InvoiceNo တုိ႕ကုိဘဏ္ကုိေျပာျပီး Star Ticket သုိ႔ေပးသြင္းနုိင္ပါသည္။

3. CB iBanking သုိ႔မဟုတ္ Internet Banking User ျဖင့္ ေငြေပးသြင္းျခင္း
  CB Mobile Banking ျဖင့္ေပးမည္ဆုိပါက
 • Application ႏွင့္ Website မွ ၾကိဳတင္ေငြျဖည့္ရန္ ကုိနွိပ္ျပီး CB Pay ျဖင့္ ေပးရန္ကုိႏွိပ္ပါ။
 • ေပးသြင္းမည့္ ပမာဏကုိျဖည့္ျပီး Submit Payment ကုိႏွိပ္ပါ။

CB Mobile Banking Payment ျဖင့္ေပးပါက Star Ticket မွေပးထားသည့္ AgentID ႏွင့္ InvoiceNo ျဖည့္စရာမလုိပါ။

  Mobile Login User ကုိေရြးပါ။
  Login ID ႏွင့္ Security Code ကုိရယူရန္
 • CB Mobile Banking သုိ႔ Login ၀င္ပါ။
 • Mobile OTP ကုိႏွိပ္ပါ။
 • ထုိ႔ေနာက္ Generate OTP ကုိႏွိပ္ပါ။
 • OTP ရယူရန္ Password ရုိက္ထည့္ျပီးပါက OTP Number(Security Code) နွင့္ Login ID ကုိရယူနုိင္ပါသည္။

ေငြေပးသြင္းျပီးပါက သင့္လက္က်န္ေငြကုိျပန္စစ္နုိင္ျပီျဖစ္ပါသည္။